Про асоціацію
  • fr-FR
  • English (UK)

Мета діяльності асоціації

  • об’єднання зусиль випускників усіх поколінь та друзів ДВНЗ НЛТУ України для розвитку Alma-mater, збереження та примноження її традицій і духовних цінностей;
  • сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проєктів розвитку ДВНЗ НЛТУ України
  • сприяння обміну професійним досвідом та забезпечення зв’язків членів Асоціації з колективом ДВНЗ НЛТУ України;
  • захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку України. 


Завданнями асоціації є:

1) підвищення престижу ДВНЗ НЛТУ України як провідного навчального закладу лісотехнічної освіти;
2) збереження та забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях поколінь ДВНЗ НЛТУ України;
3) створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів ДВНЗ НЛТУ України, забезпечення інформаційного обміну між випускниками;
4) сприяння у науково-дослідницькій роботі фахівців – членів Асоціації;
5) популяризація знань про ліс та продукцію лісового сектору економіки України серед населення;
6) розвиток екологічного виховання у суспільстві;
7) сприяння професійної орієнтації і добору талановитої творчої молоді для вступу до ДВНЗ НЛТУ України;
8) створення сприятливих умов для гармонійного розвитку особистостей студентів ДВНЗ НЛТУ України;
9) сприяння студентам і членам Асоціації під час проходження практики та стажування у сфері лісотехнічної освіти та інших освітніх сферах;
10) сприяння працевлаштуванню та професійному розвитку випускників ДВНЗ НЛТУ України, створення умов для їх самореалізації;
11) зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами Асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузях науки і техніки;
12) розширення зв’язків і відносин Асоціації з підприємствами, їхніми об’єднаннями, міжнародними організаціями України та іноземних держав;
13) сприяння удосконаленню змісту освіти, якості та ефективності підготовки фахівців для галузей лісового сектору та інших галузей економіки і приведенню їх у відповідність до світових стандартів;
14) зміцнення зв’язків і відносин ДВНЗ НЛТУ України з іншими навчальними закладами України та іноземних держав;
15) надання допомоги і підтримки членам Асоціації, а також викладачам, працівникам, студентам та колишнім працівникам ДВНЗ НЛТУ України; 16) співробітництво із випускниками ДВНЗ НЛТУ України, що проживають за кордоном.

Напрямки діяльності

1) ведення інформаційної бази даних випускників, забезпечення інформаційного обміну між ними, у тому числі для надання моральної, наукової та консультативної взаємної підтримки та допомоги членам Асоціації;
2) сприяння створенню умов для ділового і культурного спілкування випускників, студентів та викладачів ДВНЗ НЛТУ України, клубів за інтересами, надання допомоги в організації зустрічей випускників та їх підтримка;
3) залучення випускників до добровільної участі та підтримки у реалізації освітніх, наукових, соціально-економічних і виробничих проєктів та програм розвитку ДВНЗ НЛТУ України, оснащенні навчальних і наукових кабінетів та лабораторій, удосконалення матеріальної бази та інфраструктури НЛТУ України; 4) сприяння ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, культурних і освітніх проектів;
5) сприяння досягненню ДВНЗ НЛТУ України європейських статндартів освіти;
6) сприяння підтримці іміджу ДВНЗ НЛТУ України;
7) сприяння отриманню ДВНЗ НЛТУ України грантів, благодійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійницькими організаціями і громадянами;
8) забезпечення участі членів Асоціації у проведенні науково-практичних конференцій, культурних заходів тощо;
9) сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації у провідних навчальних закладах України та участі у міжнародних програмах навчання; 10) сприяння професійній орієнтації та підбору талановитої, творчої молоді для вступу на навчання до ДВНЗ НЛТУ України;
11) організація професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників ДВНЗ НЛТУ України;
11) сприяння створенню умов для гармонійного розвитку особистості студентів і роботи органів студентського самоврядування;
12) сприяння випуску і розповсюдженню періодичних та інших поліграфічних видань, які популяризують історичні та сучасні досягнення ДВНЗ НЛТУ України, його випускників;
13) сприяння заснуванню іменних стипендійних програм для заохочення кращих студентів ДВНЗ НЛТУ України;
14) сприяння заснуванню іменних наукових програм для розвитку науки;
15) сприяння публікуванню наукових праць вчених ДВНЗ НЛТУ України та реалізації заходів морального і матеріального заохочення провідних вчених і викладачів;
16) обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших навчальних закладів, у тому числі закордонних;
17) здійснення заходів щодо створення філій Асоціації, у тому числі й за кордоном.

Карта

Анкета на членство в асоціаціїЗаповнити зараз

Асоціації випускників НЛТУ України

Будемо раді бачити наших випускників серед членів Асоціації, та запрошуємо до плідної співпраці!