Питання / відповіді
  • fr-FR
  • English (UK)

Вищим керівним органом Асоціації є Конференція членів Асоціації (або делегатів) (далі – Конференція), що скликається Правлінням Асоціації. Норми представництва членів Асоціації на Конференцію визначається Правлінням Асоціації. Конференція правочинна, якщо у її роботі бере участь не менше 50% членів Асоціації (або делегатів). Конференція Асоціації скликається не рідше одного разу на рік. Звітно-виборні конференції скликаються один раз на п’ять років. Рішення про зміни до Статуту та про припинення діяльності Асоціації вирішуються 3⁄4 присутніх на конференції. Конференція має право ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Асоціації більшістю голосів присутніх на Конференції членів.

1) прийняття Статуту, внесення до нього змін і доповнень;
2) затвердження проєктів і програм діяльності Асоціації;
3) обрання Голови Асоціації та членів Правління Асоціації строком на 5 років;
4) обрання Ревізійної комісії Асоціації строком на 5 років;
5) заслуховування звітів голови, Правління та Ревізійної комісії Асоціації, їх затвердження;
6) заслуховування доповідей членів Асоціації;
7) затвердження символіки та іншої атрибутики Асоціації;
8) прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію Асоціації;
9) надання рекомендацій членам Асоціації;
10) реалізація права власності;
11) затвердження кошторису Асоціції.

 

Карта

Анкета на членство в асоціаціїЗаповнити зараз

Асоціації випускників НЛТУ України

Будемо раді бачити наших випускників серед членів Асоціації, та запрошуємо до плідної співпраці!