Новини
  • fr-FR
  • English (UK)
Повна назва організації:
- українською мовою: Громадська організація “Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”.
- англійською мовою: “Ukrainian National Forestry University Alumni Association”.
Скорочена назва:
- українською мовою: ГО “Асоціація випускників НЛТУ України”.
- англійською мовою: “UFNU Alumni Association”.
Громадська організація “Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” (далі – Асоціація) є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує випускників, викладачів, студентів та співробітників Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” (далі –ДВНЗ НЛТУ України), інші зацікавлені сторони для здійснення цілей та для досягнення мети та завдань, передбачених Статутом.
Асоціація має статус юридичної особи. З моменту її державної реєстрації, має окреме майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків у тому числі і валютні, круглу печатку, кутовий штамп, бланки зі своїми реквізитами та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється в установленому порядку.
Асоціація утворена і функціонує відповідно до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання” та норм чинного законодавства України, а також відповідно до цього Статуту. Асоціація утворена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Асоціація є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку. Асоціація може набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах, господарських та третейських судах, укладати від свого імені договори.
Асоціація може, у порядку, передбаченому чинним законодавством, від свого імені вчиняти як в Україні, так і за кордоном будь-які угоди, інші юридичні акти, брати участь у різних організаціях (недержавних), включаючи міжнародні.

Карта

Анкета на членство в асоціаціїЗаповнити зараз

Асоціації випускників НЛТУ України

Будемо раді бачити наших випускників серед членів Асоціації, та запрошуємо до плідної співпраці!